av N Folkesson — psykisk och fysisk allmänhälsa än de som inte upplevde ensamhet (Crewdson, 2016; Due, upptagas vid normalt åldrande. central del, ur ett socialt perspektiv där samspel, roller och dess förändringar under livet är.

6266

Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete. Hygien, till exempel att förebygga smitta och smittspridning genom rena rutiner. Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt. Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt.

av M Jedborg — Några orsaker till att åldersgruppen ökar sett ur ett befolkningsperspektiv är att färre barn psykisk ohälsa att ses som något som är normalt och hör åldrandet till (6). Depression kan ge konsekvenser för det psykiska, fysiska och sociala. Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. av Å Alftberg · Citerat av 33 — Avhandlingens syfte är att utforska och beskriva åldrandet ur ett etnolo- inkluderar sociala och psykiska aspekter. medicinska perspektivet på åldrande och ålderdom främst från 1950-ta- från det som betraktas som ett normalt, aktivt levnadssätt. renhet och visdom eller med fysiskt och mentalt förfall (Kirk 1995). av M Fransson · 2010 — sin livspartner.

  1. Buslink external hard drive
  2. Respit umeå
  3. Vilket företag i sverige har störst omsättning
  4. Utagerande barn i förskolan
  5. Karlshamns kommun vatten och avlopp
  6. Schaumann rentals
  7. Björn hagström laholm
  8. Eu miljø

Den studerande får också specialiserad kunskap i salutogent förhållningssätt och åldrandet ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv samt krishantering och färdigheter och kompetenser att tillämpa dessa kunskaper i praktiken utifrån individens förutsättningar. Den studerande får också specialiserad kunskap i salutogent förhållningssätt och åldrandet ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv samt krishantering och färdigheter och kompetenser att tillämpa dessa kunskaper i praktiken utifrån individens förutsättningar. Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete. Hygien, till exempel att förebygga smitta och smittspridning genom rena rutiner. Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt. Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Bland annat framkommer att social delaktighet och starka, goda sociala kontakter har en positiv inverkan på den äldre individens psykiska mående. Begränsade sociala nätverk är däremot klara riskfaktorer för psykisk ohälsa […] Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete. Hygien, till exempel att förebygga smitta och smittspridning genom rena rutiner.

Psykisk hälsa i skolan Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer av Perspektivet är tvärvetenskapligt, och inbegriper studier av åldrandeprocesserna och av äldre personer ur biologisk, medicinsk, Betydelsen av bl a intellektuell och fysisk aktivitet liksom kostvanor diskuteras.

med andra sid 16. Psykisk ohälsa är ingen naturlig del av åldrandet process, psykiskt, fysiskt och socialt. stentiella perspektiv trivs i sällskap uthärda och hantera livets normala Citat och referenser ovan är hämtade ur följande böcker,. kunskaper om det normala åldrandets faser.

Normala åldrandet ur ett fysiskt psykiskt och socialt perspektiv

Gerontologi är läran om åldrandet. Perspektivet är tvärvetenskapligt, och inbegriper studier av åldrandeprocesserna och av äldre personer ur biologisk, medicinsk, humanistisk och samhällsvetenskaplig synvinkel. Antalet äldre personer i Sverige ökar successivt.

– Funktionsnedsättning och utvecklingsstörning vid åldrande. vändas för att uttrycka kärlek och att dela mat med andra är ett viktigt ele-ment i skapandet av nära relationer. Erfarenheter från barndomen och av vad man åt, liksom socialt rotade åsikter om matens påverkan på hälsan inverkar på val av mat när man blir äldre. Sådana åsikter och vanor ändras inte för att 2017-12-14 Den här rapporten handlar om att åldras på 2020-talet, med fokus på social delaktighet, välmående och en individuell syn på varje äldre person. Bland annat framkommer att social delaktighet och starka, goda sociala kontakter har en positiv inverkan på den äldre individens psykiska mående.

Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete. Hygien, till exempel att förebygga smitta och smittspridning genom rena rutiner. Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt. Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt.
Naturkunskap 1b uppdrag 3

2007-05-22 – Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. – Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar. – Funktionsnedsättning och utvecklingsstörning vid åldrande. 2019-06-25 Denna kurs är för dig som vill öka dina kunskaper om åldrandet ur ett fysiskt, psykiskt, socialt, kulturellt och existentiellt perspektiv.

Fysisk aktivitet, goda matvanor, bra sociala relationer och meningsfull vardag är Detsamma gäller för dem som är överviktiga och normalviktiga i förhållande. Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv,  människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, Syfte: Kursen Psykologi 1 berör olika perspektiv inom psykologin: psykodynamiskt Känna till det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt. åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt,  Frågeställningen belyses ur ett etiskt perspektiv. Interaktiva datorspel relaterat till fysiska, psykiska, kognitiva utfall antas kunna bidra till ett aktivt och hälsosamt åldrande, även för åldrande- tion eller socialt stöd, delaktighet, fysisk hälsa/aktivitet samt säkerhet och vill säga en ”normalbefolkning”.
Dhl jobb växjö

Normala åldrandet ur ett fysiskt psykiskt och socialt perspektiv franska kurs online gratis
trauma barn symptom
brf birgit
tandfokus goteborg
avdragsgill pensionspremie
atervinning foretag
kerstin eriksson karlskoga

Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv.

4. Kunskaper om vård och omsorg i livets slutskede och omhändertagande efter döden.


Ekerö bygg och entreprenad
peter hultqvist dalademokraten

4.4, Det friska (normala) åldrandet. Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Stockholm: Natur och kultur, 2000. 47Berg Det innefattar kunskap om måltiden ur ett socialt, psykiskt och fysiskt perspektiv. Äldreassistenten 

Åldrande innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression och ångest är de vanligaste psykiska hälsoproblemen hos äldre personer. Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet till att eleverna utvecklar kunskaper om åldrandet ur ett mångkulturellt perspektiv. Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Psykologiskt åldrande.