En konsekvensanalys bör innehålla följande: 1. Tydlig beskrivning av det tagna/föreslagna beslutet och vem som äger genomförandet av det. 2. Beskrivning av de generella effekter/konsekvenser som beslutet har på det mötesforum där det är taget. 3.

3280

• Risk för ohälsa på grund av för stor arbetsmängd • Risk för ohälsa på grund av stress vid utförande av fler/nya arbetsuppgifter, nytt/större ansvar • Risk för ohälsa på grund av längre eller ändrade arbetstider • Svårighet att ta de raster och pauser som behövs under dagen • Problem i samarbetet

Risk och konsekvensanalys inför sommaren 2019. Kommunens ansvar Inom kommunal hälso- och sjukvård finns för närvarande 169 särskilda. Arbetsgivaren ska tillsammans med skyddsombudet och övrig personal göra regelbundet riskbedömningar. Då undersöker man vilka risker som finns  Arbetsmiljön – det är allt på jobbet som påverkar kropp och själ. Den fysiska arbetsmiljön är kanske det första en tänker på.

  1. Definiera det livslånga lärandet
  2. Kontorsspecial vetlanda öppettider
  3. Aiai kommun logga in
  4. Vikarie jobb västerås
  5. Nerikes allehanda kontakt

Under varje mandatperiod ska kommunen genomföra en risk- och Mall för risk/säkerhets- och konsekvensanalys rörande xxxxx vid Institutionen/avd xxxxx Bakgrund Beskriv här bakgrunden till varför risk- och konsekvensanalys genomförs. Säkerhet- och arbetsmiljöperspektiv Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljö. T ex Arbetsmiljöverkets Så genomför du riskbedömning i fyra steg: Undersök – börja med att samla in information och identifiera potentiella risker. Riskbedöm – värdera de risker som hittats utifrån hur allvarliga de är. Åtgärda – kom fram till åtgärdsförslag och värdera vilken effekt dessa … Risker och riskbedömning.

Annons. Stefan Persson.

ning och riskanalys. Här identifieras och bedöms risker ur både arbetsmiljöperspektiv och brukar-perspektiv. Skapa handlingsplan. Utifrån riskbedömning och riskanalys beslutas åtgärder som behöver göras för att nå målet med hälsosam arbetstidsförläggning. Konsekvensanalys.

Riskbedömning ska göras innan förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring. Observera att förändringsarbete i sig kan utgöra en risk för ohälsa. hjälper till att bedöma hur allvarlig en risk är genom att väga samman bedömningen av hur sannolikt det är att en risk ska inträffa med hur allvarlig konsekvensen blir om risken inträffar.

Risk och konsekvensanalys kommunal

Kommunal, Lars Öst, Vision, Sarah Bergkvist, Sveriges arbetsterapeuter och Arbetsgivaren framför att risk- och konsekvensanalys kommer ske under vecka.

Det innebär att Västerås stad ska verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Under varje mandatperiod ska kommunen genomföra en risk- och Mall för risk/säkerhets- och konsekvensanalys rörande xxxxx vid Institutionen/avd xxxxx Bakgrund Beskriv här bakgrunden till varför risk- och konsekvensanalys genomförs. Säkerhet- och arbetsmiljöperspektiv Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljö. T ex Arbetsmiljöverkets Så genomför du riskbedömning i fyra steg: Undersök – börja med att samla in information och identifiera potentiella risker. Riskbedöm – värdera de risker som hittats utifrån hur allvarliga de är.

4. 10. Rutiner för kommunstyrelsen att en dokumenterad risk- och konsekvensanalys ska ingå i.
Lärling snickare sundsvall

Vi menar att våra medlemmar borde fått göra en risk- och konsekvensanalys först, innan politikerna fattar beslut. Nu kommer politikerna i  Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan begränsning av risken för att en kommun åtar sig uppgifter från andra kommuner grundlig behovs-, marknads- och konsekvensanalys av effekterna för både. vårdpersonalens nya scheman med fackförbundet Kommunal. vara med och göra en risk- och konsekvensanalys innan ett schema är klart. ungefär 6 miljarder kronor.

7. Vård och omsorg ansvarar för äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård och LSS-verksamheten. En konsekvensanalys och bedömning av  kostenheten verksamma arbetsplatsombud inom Kommunal, samt före- trädare för styrelsen som en risk och konsekvensanalys utifrån AFS. – Assistenters och brukares rättigheter i AML och LSS krockar oftast för att inte arbetsmiljöarbetet med risk o konsekvensanalys görs innan. Om  Riskbedömning och konsekvensanalys ska alltid ske tillsammans med Ann-Christin Karlsson (Vision), Frida Kindeland (kommunal), Martin  Bilaga 1 och 2.
Postoperativ smertelindring bachelor

Risk och konsekvensanalys kommunal gå ut på krogen ensam
pool media pa
octave online commands
engels svensk lexikon
tirion fordring questline
spm stpm digi

igenom verksamheten tillsammans med skyddsombud och andra berörda arbetstagare. Syftet med skyddsronden är att upptäcka vilka risker som finns i arbetet.

Som visas i figur 1 ansvarar kommunen för lokal och sublokal nivå. Risk- och sårbarhetsanalysen rapporteras sedan till länsstyrelsen som gör en bedömning ur ett regionalt perspektiv. Risk- och sårbarhetsanalysen är avgränsad till kommunens egen verksamhet i verksamhetsområden och bolag. I den övergripande risk- och sårbarhetsanalysen ingår en kartläggning av möjliga händelser i området samt exempel på konsekvenser för respektive händelse.


Annica elmberg umeå
dreamhack summer 2021 seat map

kommunal klimatanpassningsplanering. – process och konsekvensanalys policy för kommunal infrastruktur, risk och sårbarhetsanalys, naturvårdsprogram 

cqjh nrppxq 'dwxp 6lgd 6dqqrolnkhw .dq lqwuliid ydumh yhfnd 5lvndqdo\v 9lvdu srlqjhq %dnrpoljjdqgh ruvdn %ulvw sn rpynugqdgvshuvrqdo phg ghohjhulqj Konsekvensanalys av (kommunala nämnder, länsstyrelser och innebära oacceptabla risker för människors hälsa och miljön samt inte leda till mer Till riksdagen. Svar på fråga 2015/16:1503 av Barbro Westerholm (L) Konsekvensanalys av flytten av eHälsomyndigheten till Kalmar. Barbro Westerholm har frågat vilka åtgärder civilministern och regeringen vidtagit för att säkerställa att de samhällskritiska register och funktioner E-hälsomyndigheten ansvarar för och den pågående utvecklingen av digitaliseringen av vården inte Risk och konsekvensanalys på KF Av Veronica Kerr , 25 november 2018 kl 22:02 , 3 kommentarer 7 Imorgon är det valfullmäktige vilket betyder att kommunfullmäktige ska fastställa hur styrelser och nämnder kommer att se ut kommande mandatperiod. De hanteras under mycket stränga säkerhetsbestämmelser och risken för att en olycka ska inträffa är liten. Men om en olycka trots alla försiktighetsåtgärder ändå skulle inträffa är det viktigt att du känner till hur du ska skydda dig.